فهرست مطالب

‌‌‌‍‏‏1- آيا ما به امام و راهنما نياز داريم؟

دوستان خوبم سلام، وقتي قلم به دست گرفتم تا به پرسش‌هاي شما دربارة امام زمان(ع) پاسخ دهم بسيار بسيار خوشحال شدم و از اين‌كه مي‌توانستم با زبان قلم با شما دربارة امام زمان ارتباط برقرار كنم، خدا را شكر مي‌كنم و از او مي‌خواهم كه در اين راه مرا ياري كند تا بتوانم به زبان شما عزيزان به پرسش‌هاي قشنگ و دقيق شما، پاسخ مناسب بدهم.
‌‌‌‌‍‏‏ اما اين‌كه پرسيده‌اي چه نيازي به امام و راهنما داريم، به اين پرسش از راه‌هاي گوناگون مي‌توان پاسخ داد و ضرورت و نياز به امام را ثابت نمود، اما با توجه به اين‌كه در پاسخ به تمام پرسش‌ها تصميم گرفته‌ام از مثال و تشبيه استفاده كنم تا پاسخ به راحتي و به سرعت به شما منتقل شود. به همين خاطر، در پاسخ به اين پرسش نيز، از مثال زيبايي كه از يكي از ياران امام صادق(ع) به نام هشام در كتاب‌هاي حديثي بيان شده استفاده مي‌كنيم.
‌‌‌‍‏‏ جمعي از ياران امام صادق(ع) اطراف حضرت نشسته بودند كه در ميان آنها، هشام كه تازه به جواني رسيده بود نيز حضور داشت.‌‌‌‍‏‏ امام صادق(ع) به هشام فرمود: اي هشام! خبر نمي‌دهي كه با عَمرو بن عبيد چه كردي و از او چه پرسيدي؟
هشام گفت: متوجه شدم كه عمرو بن عبيد در بَصره،كلاس درس گذاشته، به همين خاطر به طرف بصره حركت كردم و در روز جمعه به آن‌جا رسيدم. وقتي به آن‌جا رسيدم، ديدم جمعيت زيادي در مسجد جمع شده‌اند و مردم پرسش‌هاي خود را از عمرو مي‌پرسند. از ميان جمعيت خود را به جلو رساندم و سپس به عمرو گفتم: آيا چشم داري؟‌‌‌‍‏‏
گفت: پسر جان! اين‌چه پرسشي است؟ چرا از چيزي كه خودت مي‌بيني، مي‌پرسي؟
گفتم: پرسش من همين است، آيا چشم داري؟
گفت: گرچه پرسشت احمقانه است، اما... آري! چشم دارم.‌‌‌‍‏‏
گفتم: به چه كارت مي‌آيد؟
گفت: با آن، رنگ‌ها و آدم‌ها را مي‌بينم و تشخيص مي‌دهم.‌‌‌‍‏‏
گفتم: بيني هم داري؟ گفت: آري.‌‌‌‍‏‏
گفتم: به چه كارت مي‌آيد؟ گفت: با آن بوها را استشمام مي‌كنم.‌‌‌‍‏‏
گفتم: آيا دهان نيز داري؟ گفت آري.‌‌‌‍‏‏
گفتم: با آن چه مي‌كني؟ گفت غذا مي‌خورم و مزه آن را مي‌چشم.‌‌‌‍‏‏
گفتم: گوش داري؟ گفت:‌ آري.‌‌‌‍‏‏
گفتم: با آن چه مي‌كني؟ گفت: صداها را مي‌شنوم.‌‌‌‍‏‏
گفتم: آيا قلب داري؟ گفت: آري
گفتم: با آن چه مي‌كني؟ گفت: هر آنچه اعضا و حواسم درك مي‌كنند را به وسيله قلب، از همديگر جدا مي‌كنم و آنها را تشخيص مي‌دهم. ‌‌‌‍‏‏
گفتم: مگر اين اعضاي حسي (چشم و گوش، بيني) تو را از قلب بي‌نياز نمي‌كنند؟ گفت: نه.‌‌‌‍‏‏
گفتم: چطور بي‌نياز نمي‌كنند و حال آن‌كه همه، صحيح و سالم‌اند؟
گفت: پسر جان! وقتي آنها در چيزي شك داشته و سرگردان شده باشند، در تشخيص و شناسايي آن به قلب مراجعه مي‌كنند تا برايشان يقين حاصل شود و شك و سرگرداني آنها از بين برود.‌‌‌‍‏‏
گفتم: آيا خداوند، قلب را براي برطرف شدن شك و دودلي از حواس، قرار داده است؟
گفتم: آري.‌‌‌‍‏‏
گفتم: پس قلب بايد موجود باشد، وگرنه براي حواس، اطمينان و يقيني حاصل نمي‌شود؟
گفت: آري.‌‌‌‍‏‏
گفتم: اي عمرو! خداوند، حواس تو را بي‌امام، رها نكرده و براي آنها، امامي قرار داده است تا چيزي كه صحيح و درست است را آشكار كند و شك و ترديد آنها را به يقين تبديل نمايد. حال چگونه اين همه انسان را در شك و سرگرداني رها نموده و امامي بر ايشان قرار نداده تا آنان رااز شك و ترديد، خارج سازد؟
عمرو مدتي سكوت كرد، سپس رو به من كرد و گفت: اهل كجايي؟ پاسخ دادم: كوفه.‌‌‌‍‏‏
گفت: پس تو هِشام بن حَكمي!‌‌‌‍‏‏
در اين هنگام امام صادق(ع) خنديد و فرمود: اي هشام! چه كسي اين مطلب را به تو آموخته است؟
هشام گفت: چيزي است كه از شما ياد گرفته‌ام.‌‌‌‍‏‏
امام صادق(ع) فرمود: به خدا قسم، اين مطلب در كتاب ابراهيم و موسي، نوشته شده است. ‌‌‌‍‏‏
پس نور چشمان!‌ همان‌گونه كه خداوند در بدن انسان مركزي را قرار داده تا به وسيله آن، اعضاي بدن هدايت و راهنمايي شوند، به همان شكل در زمين، امام، حجت و راهنمايي قرار داده است كه موجوداتي كه از جمله آنها ما انسان‌ها هستند را امامت و رهبري كند و راه درست و صحيح را به آنها نشان دهد و با پيروي و اطاعت از او، راه درست و صحيح را انتخاب كنند.‌‌‌‍‏‏
آنها كه امام ندارند راه‌هايي در زندگي انتخاب مي‌كنند كه آن‌ها را به سعادت و خوشبختي نمي‌رساند، اما اگر انسان امام زمان(ع) داشته باشد، راه درست و صحيح را به او نشان مي‌دهد، امام زمان(ع) تمام راه‌هاي خوشبختي و سعادت را در دنيا و آخرت را براي ما بيان مي‌فرمايد به شرطي كه حرف او را گوش دهيم و از او اطاعت كنيم.‌‌‌‍‏

‌‌‌‍‏‏2- آيا من مي‌توانم از ياران امام زمان(ع) باشم؟‌‌‌‍‏‏

اين‌كه آرزو داري در صف ياران امام زمان(ع) باشي، بسيار آرزوي قشنگ و زيبايي است، اما اين را بدان كه براي هر فكر و آرزوي بزرگي بايد زحمت و تلاش كرد.‌‌‌‍‏‏

نابـرده رنـج گـنـج مـيسـر نـمـي‌شـود
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

اولين نكته در ياري حضرت مهدي(ع) اين است كه بداني كار بزرگي مي‌خواهي انجام دهي؛ بنابراين، بايد برنامه‌ريز مي‌كني و خود را براي آن ياري بزرگ بسازي.‌‌‌‍‏‏
فلزي كه در ساخت ماشين استفاده مي‌شود با فلزي كه در ساخت هواپيما استفاده مي‌كنند كاملاً متفاوت است.‌‌‌‍‏‏
فلزي كه در هواپيما استفاده مي‌شود، بسيار مقاوم و سبك است و با دقت بسيار ساخته مي‌شود، اما در ماشين اين‌طور نيست، فكر مي‌كني علت آن چيست؟
اين مطلب روشن است كه هواپيما براي هدفي بزرگ‌تر از ماشين ساخته مي‌شود و در فضايي خيلي بالاتر از ماشين حركت مي‌كند و اگر دقت در مواد و ساخت آن نشده باشد و در وسط آسمان عيب پيدا كند و خراب شود چه بايد كرد؟
اما ماشين اگر در جاده خراب شد، آن را به كناري مي‌برند و درست مي‌كنند.‌‌‌‍‏‏
كسي كه مي‌خواهد يار امام زمان(ع) شود بايد مواد و فلزي همانند فلز به كار رفته در هواپيما داشته باشد، چون براي هدف بزرگ و الهي و جهاني حركت مي‌كند.‌‌‌‍‏‏
همان‌طور كه مي‌دانيد يك هواپيماي بزرگ از تكه‌هاي كوچكي كه به هم وصل شده‌اند قسمتي از هواپيما را درست كرده‌اند و اين قسمت‌ها به هم وصل مي‌شوند و در نهايت هواپيمايي بزرگ را مي‌سازند كه هر كدام از اين تكه‌هاي كوچك بايد محكم و سالم باشند تا آن قسمت نيز سالم و صحيح باشد، و در نهايت، هواپيمايي سالم و محكم ساخته شود. منظورم از اين توضيحات اين است كه من به عنوان يك دانش‌آموز منتظر اگر بخواهم از ياران امام زمان(ع) بشوم بايد وظايف و مسئوليت‌هايي كه بر عهده من است به خوبي انجام دهم،‌ از هم اكنون اهل عبادت و انجام تكاليف خود باشم، همانند قطعه‌اي كوچك در هواپيما كه بايد محكم و سالم باشد؛ هم‌چنين در خانواده، بيشتر از ديگران به پدر و مادر و اطرافيان خود احترام بگذارم تا بتوانم در ارتباط با ديگران و جامعه هم، اهل تعاون و همكاري و كمك به ديگران باشم و اگر توانستم ديگران را نيز راهنمايي نمايم تا ان شاء الله با كمك هم‌ديگر بتوانيم خانواده‌ها و جامعه‌اي مهدوي و منتظر امام زمان(ع) داشته باشيم.‌‌‌‍‏‏

‌‌‌‍‏‏3- شنیده ام امام زمان علیه السلام در پنج سالگی به امامت رسیده اند, چگونه ممکن است کسی در پنج سالگی امام شود؟‌‌‌‍‏‏

به نظر شما چه سنی مناسب است که امامت امامی آغاز شود؟
شاید بگویید در سن سی تا چهل سالگی.

حال پرسش بعدی را می پرسم و آن این که چرا این سن را برای شروع امامت مناسب می دانید؟ شاید بگویید: برای این که فرصت باشد مقدار بیشتری علم و تجربه به درست آورد تا امامت بهتر اداره شود.
از این پاسخ شما معلوم می شود که پرسش از امامت در کودکی زمانی مطرح می شود که ما امام را با مقامات و پست های انسان ها مقایسه می کنیم ,در صورتی که امامت مانند نبوت و پیامبری از طرف خداوند به بندگان برگزیده و شایسته خود بخشیده شده و چون همه چیزش از طرف خداست ,سن و سال در آن دخالتی ندارد و به همین خاطر شما می بینید به غیر از امام مهدی علیه السلام که در نهم ربیع سال 260 هجری قمری در پنج سالگی به امامت رسیدند قبل از آن امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام در سن هفت سالگی به امامت رسیدند و این امر یعنی امامت در سن کودکی نه فقط در امامان ما که در پیامبران گذشته هم اتفاق افتاده است ,چون همانگونه که بیان شد هم امامت و هم نبوت از طریق خداوند تعیین می شود و به سن و سال ارتباطی ندارد که لازم باشد مدتی را درس بخواند و استاد ببیند و یه تجربه به درست اورد بلکه در همان لحظه اول که پیامبری و امامت از طرف خداوند به آنها داده می شود ,هر آن چه برای پیامبری و امامت لازم است نیز به آنها داده می شود. دوستان خوب حضرت عیسی بن مریم علیه السلام پیامبری است که از هنگام تولد ,نبوت و پیامبری خود را به طور اشکار بیان نمود.در قرآن می خوانیم:
<< قال انی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا >>
حضرت عیسی علیه السلام در حالی که کودک بود گفت: من بنده خدا هستم, به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.
حضرت یحیی علیه السلام یکی دیگر از پیامبرانی است که در کودکی به مقامت نبوت رسید. خداوند در این باره در قرآن خطاب به او فرمود: << یا یحیی خذ الکتاب بقوه و اتینا الحکم صبیا >> ای یحیی! کتاب خدا را با قوت بگیر. ما فرمان نبوت را در کودکی به او دادیم.

‌‌‌‍‏‏4- چه کارهایی امام زمان را خوشحال می کند؟‌‌‌‍‏‏

دوست مهربان هزارآفرین بر تو که در این سن و سال به دنبال کاری هستی که امام زمانت را خوشحال کنی ,هر کس امام زمان علیه السلام را خوشحال کند ,خدا را خوشحال کرده است و چه کاری بزرگتر از خوشحالی خدا و امام زمان علیه السلام.
امام زمان علیه السلام با کارهایی که ما انجام می دهیم خوشحال شده و یا خدای ناکرده ناراحت می شود ,بنابراین ,هر کاری که می خواهی انجام دهی اول دقت کن و ببین امام زمان علیه السلام آن کار را دوست دارد و او را خوشحال می کند و یا کاری است که او دوست ندارد.
بچه های باادب و باتربیت را در مهمانی دیده ای؟
وقتی شربت و شیرینی و شکلات جلوی آنها گرفته می شود ,پیش از آن که چیزی از آنها بردارد ,به پدرش نگاه می کند و از نگاه او می فهمد که بردارد یا نه؟
امام زمان علیه السلام مثل پدر برای همه ماست ,هر کاری که انجام می دهیم ,اول بدانیم که آیا او راضی است که آن را انجام دهیم یا نه؟ که اگر امام زمان راضی باشد ,خدا راضی است و سعادت و خوشبختی همین است.
بنابراین اگر دوستت گفت: این سی دی را بگیر و در خانه تماشا کن اول از او بپرس, داخل سی دی چیست؟ ممکن است چیزی در آن باشد که امام زمان علیه السلام دوست نداشته باشد تو ببینی, یا اگر تصویر یا فیلمی را خواست برای تو بلوتوث کند, اول آن را کنترل کن, تلفن همراه تو, نشانه شخصیت توست0 مثلا اگر امام زمان علیه السلام در مقابل تو باشد, می توانی تمام پیامک ها و تصاویر و فیلم های موبایل خود را به حضرت نشان دهی و خجالت نکشی؟
ما به عنوان نوجوان منتظر وظیفه داریم که همیشه رضایت امام زمان علیه السلام را همراه خود داشته باشیم, رضایت ایشان بر هر کاری مقدم است.
به این نکته هم توجه داشته باشیم که کارنامه کارهای ما هر هفته به امام زمان علیه السلام نشان داده می شود و همانگونه که ما نگرانی و ترس داریم تا پدر و مادر ما از نمره های بد ما در کارنامه خبردار نشوند, بایستی مواظب باشیم هنگامی که کارنامه اعمال ما به حضرت علیه السلام نشان داده می شود در آن دروغ, غیبت, بی توجهی به نماز و... در آن نباشد. با خودت فکر کن آیا امام زمان علیه السلام از نماز اول وقت خواندن تو خوشحال می شود یا اینکه در اخر وقت آن هم با عجله بخوانی؟ آیا خوش اخلاق بودن تو با خانواده و دوستان و همسایگان امام زمان علیه السلام را خوشحال می کند یا بد اخلاقی با همه آنان؟
اگر بی حجابی و نگاه به نامحرم امام زمان علیه السلام را ناراحت می کند پس آنها را انجام نده. پس کارهایی که امام زمان را ناراحت می کند, انجام ندهیم که بتوانیم سرباز خوب و محکم برای ایشان باشیم.

‌‌‌‍‏‏5- وقتی کار خوبی انجام می دهم, چگونه امام زمان علیه السلام می بیند و برایم دعا می کند؟‌‌‌‍‏‏

درود بر شما که همیشه دنبال خوبی ها هستی و از بدی ها و بیزاری. سعی تا آخر عمر همین حالت را نگه داری که امام زمان علیه السلام که خود آقای خوبی هاست تو را می بیند و خوشحال می شود و برایت دعا می کند.
دوستان خوبم, یکی از راه های شناخت خدا, دقت و فکر کردن در موجوداتی است که خدا آفریده است یکی از آن موجودات انسان است که اشرف و بهترین مخلوق و آفریده خداست. یکی از قسمت های مهم بدن انسان مغز اوست که فرمانده بدن است, و تمام اعضا با مغز ارتباط دارند و از آنجا دستور می گیرند.
خوب است بدانید که دانشمندان می گویند بدن انسان از پنجاه تریلیون سلول تشکیل شده است, که این عدد, پنچی است که سیزده صفر جلوی آن باشد و سلول در بدن آجرهایی است که بوسیله تک تک آنها ساختمان ساخته می شود.
این تعداد زیاد سلول در حالی که هر کدام کاری می کند و وظیفه ای دارد, ولی همه آنها زیر نظر مغز هستند و همه پیام هایی که دریافت می کنند به مغز می دهند و از آنجا دستور می گیرند; مثلا اگر به سر انگشت شما سوزنی برخورد کند در همان لحظه, سلول های آن قسمت این پیام را به مغز منتقل کرده و آن را احساس می کنند و از آنجا دستور می گیرند که چه کاری باید انجام دهند.
حتی اگر در یک لحظه به قمست های مختلفی از بدن سرسوزنی برخورد کند, پیام همه آنها به مغز منتقل شده و مغز حساس می شود و پیام همه آنها را می گیرد و دستور می دهد که چه کاری انجام دهند.
همه انسان ها نیز به امام زمان علیه السلام متصل هستند و همه تحت ولایت و فرماندهی او هستند. بنابراین, تو دوست خوب امام زمان علیه السلام هنگامی که کار خوبی می کنی, در همان لحظه امام متوجه می شود, هر کجا که می خواهی باش, پس کاری کن که همیشه پیام های خوبی از طرف تو به امام زمان علیه السلام فرستاده شود.

سایت کودکان
سایت کودکان
سایت کودکان
سایت کودکان
سایت کودکان
سایت کودکان
1 آمار بیشتر کاربران حاضر در سایت
آمار بازدید سایت حاضرین در سایت: 0 نفر
بازدید های امروز: 0
بازدید های دیروز: 1
مجموع بازدیدها: 1
IP شما: ۴۴.۱۹۷.۱۰۱.۲۵۱